Засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів «Німецька філологія і переклад»

23 травня 2024 року відбулося засідання робочої групи з оновлення освітньої програми підготовки бакалаврів «Німецька філологія і переклад», яку впроваджують на базі навчально-наукового інституту іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.На засіданні присутні завідувачка кафедри романо-германської філології, доцентка
Валентина Воскобойник,
гарант освітньої програми доцент Володимир Кононенко, а також члени робочої групи – Олексій Орлов,
асистент кафедри світової літератури, Людмила Дейна, доцентка кафедри
української мови, Олександра Григоренко, менеджерка
проєктів у Фонді ім. Рози Люксембург (Київське представництво), студентка
групи ГФ-29 Ярослава Стафійчук, а також студенти групи ГФ-19 Валерій Мельник,
Юлія Тимошенко, Анна Совдус, Назарій Дудко.Учасники зібрання ознайомилися з проєктом та висловили свої побажання щодо змін в освітній програмі у зв’язку з рекомендаціями внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, найвагомішою серед них стала потреба у збільшенні кількості годин на німецькомовні курси в навчальному плані. Студенти зосібна наголосили на необхідності збільшення кількості годин на опанування навчальних дисциплін «Практика усного і писемного мовлення (німецька мова)» та «Література німецькомовних країн». Указали також на важливість вивчення освітнього компонента «Теоретичний курс німецької мови», що охоплює вивчення теоретичної граматики, стилістики, лексикології та історії німецької мови.

Студенти, які навчаються в університетах Австрії та Німеччини, поділилися досвідом опанування освіти за кордоном.

На засіданні приділено пильну увагу питанням академічної мобільності студентів, які навчаються за вказаною освітньою програмою, чому багато в чому сприяє багаторічна співпраця кафедри романо-германської філології з товариством «Україна – Пфальц» та університетом Ландау (Німеччина).

Олександра Григоренко високо оцінила значущість наявних в освітній програмі дисциплін, що сприяють формуванню особистості та професійному становленню майбутнього перекладача.

Щиро вдячні всім учасникам робочої групи та здобувачам вищої освіти за слушні пропозиції щодо покращення підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Німецька філологія і переклад».

You may also like...