Засідання робочої групи з перегляду та оновлення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

24 травня 2024 року в навчально-науковому інституті іноземних мов відбулося засідання з оновлення та супроводу освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Зустріч зорганізувала гарантка освітньої програми доцентка Вікторія Кравченко, кандидатка філологічних наук, завідувачка кафедри англійської та німецької філології.

На зустрічі, яка проходила в гібридному форматі, присутні професорка, директорка навчально-наукового інституту іноземних мов Марина Зуєнко, зовнішні стейкголдери, рецензенти та група забезпечення освітньої програми – Наталія Рябокінь, кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права; Галина Харкевич, кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри іноземних мов та перекладу факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки. Представники групи забезпечення спеціальності 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) – Валентина Воскобойник, доцентка, завідувачка кафедри романо-германської філології, Наталія Тарасова, доцентка кафедри світової літератури, Владислав Ганущенко, студент освітньої програми – також долучилися до зустрічі.

Із вітальним словом до учасників звернулася гарантка освітньої програми Вікторія Кравченко, кандидатка філологічних наук, доцентка, яка проінформувала про основні зміни у представленому до обговорення проєкті освітньо-професійної програми, закцентувала увагу на важливості відкритого, критичного, об’єктивного діалогу між учасниками зустрічі.

Гарантка ознайомила присутніх із навчальним планом, наголосила на тому, що триває співпраця з міжнародними партнерами щодо впровадження оновленого контенту освітньої програми. Вона зауважила, що контент дисциплін «Академічне письмо» й «Теорія засвоєння іноземної мови» ефективно впроваджують викладачі кафедр англійської та німецької філології з колегами з профільних кафедр восьми університетів України, трьох університетів за кордоном (Німеччини, Великої Британії, Естонії) у межах співпраці за міжнародним проектом Erasmus+ КA2.

Під час зустрічі розглянули і обговорили розлоге коло питань, що стосуються якості підготовки й працевлаштування випускників спеціальності 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література). У жвавій дискусії виявили низку проблем, з якими мають справу учасники навчального процесу.

Студент освітньої програми Владислав Ганущенко висловив свою думку щодо навчальної практики під час зустрічі, зазначивши, що збільшення кількості годин, виокремлених на навчальну практику, є доцільним. Він аргументував це тим, що додатковий час дозволить студентам глибше опанувати практичні навички, необхідні в їхній професійній діяльності, та краще підготуватися до реальних умов роботи. Це, на його думку, сприятиме підвищенню якості навчання та відповідності освітньої програми вимогам ринку праці.

Унаслідок зустрічі досягнуто домовленостей щодо подальшої співпраці між усіма учасниками. Ухвалили рішення оприлюднити на сайті кафедри в рубриці «Освітні програми» освітньо-професійну програму «Середня освіта (Мова і література (англійська)» другого (магістерського) рівня вищої освіти для подальшого обговорення й рецензування всіма зацікавленими сторонами.

Висловлюємо щиру подяку учасникам робочої групи, зовнішнім стейкголдерам та здобувачам за їхню активну участь й надзвичайно цінні пропозиції, спрямовані на покращення підготовки фахівців з іноземної філології в галузі «Середня освіта». Такі внески потверджують свою значущість для Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Активність та відданість учасників сприяють розвитку освітньої програми, забезпечують її відповідність сучасним вимогам і стандартам ринку праці. Спільними зусиллями підвищимо якість навчання й підготуємо висококваліфікованих фахівців, готових до викликів у професійній діяльності.

You may also like...