Засідання робочої групи навчально-наукового інституту іноземних мов з оновлення освітньої програми «Середня освіта (Мова і література (німецька) та мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

22–24 травня 2024 р. відбулися засідання робочої групи з оновлення освітньої програми «Середня освіта (Мова і література (німецька) та мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Гарантка освітньої програми доцентка кафедри романо-германської філології Наталія Криницька наголосила на тому, що програму укладено на основі сучасних дослідницьких і викладацьких підходів, багаторічного теоретичного, експериментального й практичного досвіду в галузі мовної і літературної освіти, накопиченого в ПНПУ імені В. Г. Короленка, результатів співпраці з українськими і закордонними фахівцями, синтезованих задля сприяння професійному становленню майбутніх учителів. Вона проінформувала про потужні міжнародні зв’язки кафедри та можливість семестрового навчання студентів в Університеті м. Ландау (Німеччина) й Університетському коледжі Копенгагена (Королівство Данія).

Завідувачка кафедри романо-германської філології Валентина Воскобойник поділилася власним досвідом проходження акредитації освітньої програми, приділивши основну увагу необхідності оновлення навчальних курсів, пожвавленню академічної мобільності й неформальної освіти студентів, покращенню матеріально-технічної бази кафедри.

Члени робочої групи з оновлення й розробки освітньо-професійної програми –  доцентка кафедри світової літератури Наталія Тарасова, доцент кафедри англійської та німецької філології Михайло Рахно, заступниця директора з навчально-виховної роботи КЗ «Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області» Наталія Аадді та студентка групи Ін(н/а)-19 Аделіна Корнієнко – обговорили зміни до ОП у зв’язку з рекомендаціями внутрішніх та зовнішніх стейкголдерів.

У засіданнях робочої групи з оновлення освітньої програми взяли також участь викладач, автор посібника «Довідник з граматики англійської мови для україномовних» Ентоні Робінсон (Anthony Robinson, м. Йорк, Велика Британія), учитель німецької та англійської мов КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради Полтавської області» Тетяна Конюшенко, учитель іноземної мови Щербанівського ліцею Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області Софія Сіміон, педагогічний працівник у галузі інтегративного шкільного супроводу Вера Штефанюк (Нижня Саксонія, Німеччина), студентки групи Ін(н/а)-29 Ірина Прокопенко та Діана Ільїнова. Результатом дискусій стали корективи змісту освітньо-професійної програми.

Щиро вдячні всім учасникам робочої групи та залученим фахівцям і здобувачам за пропозиції щодо покращення підготовки бакалаврів у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

You may also like...