Відбулося засідання з контролю якості реалізації міжнародного проєкту BOOST за програмою Erasmus + KA2

17 травня 2024 р. відбулося засідання з контролю якості реалізації проєкту Erasmus + KA2 Bringing Opportunities and Organizational Success to Small Local Universities in Ukraine» / «Надання можливостей та організаційного успіху малим місцевим університетам в Україні (101083203 — BOOST)», на якому обговорили проміжні результати реалізації освітніх заходів для викладачів українських університетів, спрямованих на оновлення навчальних дисциплін з метою оптимізації використання цифрових інфструментів та запровадженні підходу стуцентроцентрованого навчання.

На онлайн-зібрання долучилися представники українських та закордонних університетів-партнерів проєкту: Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Донбаської національної академії будівництва і архітектури, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії України імені Тараса Шевченка, Мукачівського державного університету, Тартуського університету (Естонія), Університету прикладних наук в Ельблонзі (Польща), Приморського університету (Словенія).

Під час зустрічі учасники обговорили остаточний варіант форми оцінювання якості оновлених дисциплін на платформі MOODLE з урахуванням студентоцентрованого підходу до навчання. Анкету розробляли проєктна команда ПНПУ імені В. Г. Короленка,  відповідальна за робочий пакет «Контроль якості реалізації проєкту», за модерації Олександри Головко, координаторки проєкту з Тартуського університету (Естонія). Критерії, які визначають рівень якості оновлених дисциплін, стосуються кореляції змін із силабусами, прозорості системи оцінювання, наявності системи інтерактивних завдань тощо.

Олександра Головко наголосила на необхідності дотримання дедлайнів виконання завдань викладачами для успішного завершення курсу «Як оновити навчальну дисципліну і підвищити її ефективність на платформі Moodle», проходження оцінки якості та впровадженні дисциплін у першому семестрі наступного навчального року.

You may also like...