Засідання робочих груп навчально-наукового інституту іноземних мов з оновлення освітніх програм «Філологія  (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»

16-17 травня 2024 року відбулися засідання робочих груп з оновлення освітніх програм «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.  Основну увагу присвячено питанню врахування рекомендацій акредитаційної комісії щодо перспектив розвитку ОП, це, зокрема, розширення баз виробничої практики з перекладу для здобувачів вищої освіти та впотужнення матеріально-технічної бази для ефективного навчання за вже акредитованими освітньо-професійними й освітньо-науковими програмами. Під час засідань наголошено на необхідності врахування змін до оновлення ОП згідно із запитами й пропозиціями внутрішніх та зовнішніх стейкголдерів. 

Гаранти проінформували також про участь науково-педагогічних працівників навчально-наукового інституту іноземних мов у міжнародних проєктах та оновлення навчальних курсів. У засіданні робочих груп з оновлення освітніх програм узяли участь Марина Зуєнко, директорка навчально-наукового інституту іноземних мов, професорка кафедри англійської та німецької філології (гарант освітньої програми), Михайло Рахно, доцент кафедри англійської та німецької філології; Ірина Тимінська, доцентка кафедри англійської та німецької філології; Павло Сьомич, директор ТОВ «Воркконсалт», Олександра Пошивайло, студентка групи ГФ-56.

Активну участь в обговоренні взяли гарантка освітньо-професійної програми «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри англійської та німецької філології Ірина Тимінська, а також члени групи з оновлення та розробки освітньо-професійної програми – Марина Зуєнко, професорка кафедри англійської та німецької філології; Руслана Шрамко, доцентка кафедри англійської та німецької філології, Павло Сьомич, директор ТОВ «Воркконсалт», Заріна Косімова, студентка групи ГФ-27.

Важливим наслідком обговорення стали корективи змісту освітньо-професійної програми та практичної підготовки здобувачів. Щиро дякуємо учасникам робочої групи, зокрема стейкголдерам та здобувачам, за пропозиції щодо покращення підготовки фахівців з іноземної філології та перекладу в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

You may also like...