Внутрішня студентська мобільність на кафедрі англійської та німецької філології

Упродовж ІІ семестру 2023–2024 н. р. здобувачі різних рівнів освіти ЗВО України мають змогу зреалізувати внутрішню мобільність, опанувавши низку дисциплін під досвідченим керівництвом викладачів кафедри англійської та німецької філології. Так, у межах внутрішньої мобільності (координатор у ПНПУ імені В. Г. Короленка – доцент Руслана Григорівна Шрамко) працюватимуть такі студенти:

  • Таран Анастасія Іванівна, студентка 2 курсу Полтавського державного аграрного університету факультету обліку та фінансів академічної групи 035ФІЛОЛ_бд_2022 денної форми навчання державної форми фінансування першого (бакалаврського) рівня (предметна спеціальність 035 Філологія, освітньо-професійна програма підготовки «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»), опановуватиме курс «Мова, культура, суспільство» (викладач – доцент Валентина Іванівна Воскобойник, навчальний обсяг – 4 кредити, форма контролю – залік);

Чуль Світлана Володимирівна та Чуйко Діана Романівна, студентки 2 курсу Полтавського університету економіки і торгівлі навчально-наукового інституту денної освіти академічної групи Філ б-21 денної форми навчання комерційної форми фінансування першого (бакалаврського) рівня (предметна спеціальність 035 Філологія, освітньо-професійна програма підготовки «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»), опановуватимуть курс «Практикум з письмового та усного перекладу (англійська мова)» (викладач – доцент Валентина Іванівна Воскобойник, навчальний обсяг – 3 кредити, форма контролю – залік);

У межах підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти внутрішню мобільність реалізовуватиме

  • Черненко Інна Василівна, студентка 1 курсу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького навчально-наукового інституту іноземних мов денної форми навчання державної форми фінансування (предметна спеціальність 014 Середня освіта, освітньо-професійна програма підготовки «Мова і література (англійська, німецька)»), опанувавши курс «Англійська мова у професійному спілкуванні» (викладач – доцент Валентина Іванівна Воскобойник, навчальний обсяг – 4 кредити, форма контролю – залік).

Студенти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка цьогоріч здобувають активний досвід студентської мобільності в межах підготовки на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Так,

  • Клемент Анастасія Володимирівна й Ганнущенко Владислав Олегович, студенти І року навчально-наукового інституту іноземних мов академічної групи ІнМ-57 денної форми навчання державної форми фінансування (предметна спеціальність 014.021 Середня освіта, освітньо-професійна програма підготовки «Середня освіта (Мова і література (англійська)»), опановуватимуть курс «Сучасні проблеми навчання іноземної мови» (викладач – доцент Олена Іванівна Вовк, навчальний обсяг – 3 кредити, форма контролю – залік) у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (координатор у ЧНУ імені Богдана Хмельницького – старший викладач Вікторія Анатоліївна Токарчук).

Тож бажаємо здобувачам освіти успішного навчання у 2024 році!

You may also like...