Колектив Навчально-наукового інституту іноземних мов підтримав кандидатуру Марини Зуєнко на посаду директора інституту

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка з 1 січня 2024 року розпочав роботу Навчально-науковий інститут іноземних мов. 9 січня 2024 року відбулися збори трудового колективу інституту. Ректорка Марина Гриньова запропонувала кандидатуру докторки філологічних наук, доцентки Марини Зуєнко на посаду директорки. На порядку денному було погодження її кандидатури. Збори трудового колективу проводив перший проректор Олексій Гура. На зібранні були присутні члени трудового колективу ННІ, проректор з наукової роботи Василь Фазан, начальник навчально-методичного відділу Дмитро Лобода.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіти», Статуту Університету та «Положення про призначення декана факультету / директора навчально-наукового інституту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка» члени трудового колективу погодили кандидатуру Марини Зуєнко на посаду директорки інституту.

Навчально-науковий інститут іноземних мов ПНПУ імені В. Г. Короленка здійснює підготовку фахівців на експертному рівні на всіх освітніх програмах університету від першого до третього рівнів вищої освіти та надає профільну підготовку за першим (бакалаврським) рівнем за такими освітніми програмами: «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська))»; «Середня освіта (Мова і література (англійська) та мова і література (німецька))»; «Середня освіта (Мова і література (німецька) та мова і література (англійська))»; «Середня освіта (Мова і література (англійська)) (скорочений термін навчання)»; «Німецька філологія і переклад»; за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами: «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська))»; «Середня освіта (Мова і література (англійська))»; «Середня освіта (Мова і література (німецька))».

Структурними підрозділами Навчально-наукового інституту іноземних мов (ННІ) є кафедра англійської та німецької філології та кафедра романо-германської філології. До складу ННІ належать Навчальна лабораторія кафедри англійської та німецької філології, Навчальна лабораторія кафедри романо-германської філології та створені в рамках міжнародного проєкту Erasmus+ MULTIED науково-освітні лабораторії кафедри англійської та німецької філології «Academic English Space», «Мультилінгвальний центр», «Методологія CLIL в освіті і науці».

Потужний науково-педагогічний склад і сучасна матеріально-технічна база, новітні технології та особистісно-орієнтований підхід у навчанні дають змогу успішно акредитувати освітні програми та готувати фахівців з належним рівнем професійної підготовки. У ННІ реалізуються програми академічної мобільності Erasmus+ KA 1 для студентів та викладачів, а також міжнародні проєкти Erasmus+ KA2, Британської ради та Посольства США в Україні.

You may also like...